Frank Hillebrand (Psychosociaal therapeut) Psycholoog

FRANK HILLEBRAND

(PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT)

Frank Hillebrand (Psychosociaal therapeut)


Email: praktijkpsychosocther@kpnplanet.nl
Telefoon: 06-17678884

Als Psycholoog  en Psychosociaal therapeut werk ik vanuit de 1e lijn met mensen met psychische problematiek zoals:

  • Angststoornissen — Paniekstoornis, fobieën, dwangstoornissen, posttraumatische stress stoornis, gegeneraliseerde angststoornis
  • Depressie / Stemmingsstoornissen
  • Burn out – arbeid gerelateerde psychische problematiek
  • Identiteitsproblematiek – homo specifieke hulpverlening
  • Levensfaseproblematiek / Assertiviteitsproblematiek
  • Relatie gerelateerde problematiek – seksuele problematiek
  • Eetproblematiek
  • Impulscontrolestoornissen
  • Somatisering – Emotieregulatie
  • Systeem- en gezinsproblematiek

U en uw klacht(en) staan centraal, en ook de positieve benadering en oplossing heeft een belangrijke plek in de therapeutische behandeling.

Ik werk klachtgericht maar tevens is de therapeutische relatie van groot belang om een behandeling te laten slagen. Ook het lichaam wordt zonodig betrokken in de psychotherapeutische behandeling dmv lichaamsgerichte methoden.

Therapieën hebben als doel het herontdekken van ons ‘zelf’, het ‘zelf’ in contact en verbinding met de ‘ander(en)’. Door onze gedachten en gevoelens te onderzoeken, wat dat weer voor gevolg heeft op ons gedrag, en hoe dit zich vertaalt in ons lichaam. Hierbij werk ik met verschillende (deel) methoden zoals Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Psychoanalytische psychotherapie en de trauma verwerkende methode EMDR.

Eclectisch behandelen betekent het integreren van deze methoden tot een persoonlijk recept voor de behandeling van de cliënt(e).

We beginnen met een intakegesprek waarin kennismaken, probleemverheldering, en de voortgang van de behandeling worden besproken.

Er volgen 3 a 4 consulten, waarna er de opvolgende keer een evaluatie gesprek wordt gehouden. In dit gesprek wordt geëvalueerd of de gekozen behandelvorm positief heeft gewerkt. In sommige gevallen wordt het behandelplan aangepast.

Over het algemeen is de duur van een totale behandeling maximaal 10 a 15 consulten. Dit kan korter of langer zijn, dit ligt aan de intensiteit van het behandelingsproces.

U kunt ten alle tijden contact opnemen voor informatie of om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVPA en RBCZ. Aangesloten bij Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie SCAG. Kvk Nummer 27349506.

Logo-NVPA (1)
RBCZ-logo_CMYK_payoff
SCAG-logo