Irma de Waal (Klinisch psycholoog & psychotherapeut)

IRMA DE WAAL

(KLINISCH PSYCHOLOOG & PSYCHOTHERAPEUT)

Irma de Waal (Klinisch psycholoog & psychotherapeut)

Email: imdewaal@ziggo.nl

Telefoon: 06-48781191

Als Big-geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut werk ik in zowel de basis- als specialistische GGZ. Ik streef er naar cliënten zo veel mogelijk een behandeling op maat te bieden. Naast behandeling ben ik gespecialiseerd in psychodiagnostiek (psychologisch onderzoek). Het doel hiervan is zicht te krijgen op het ontstaan en de betekenis van de klachten van de cliënt; het begrijpen hiervan helpt ons op zinvolle wijze een behandelplan op te stellen. Bij de behandeling maak ik gebruik van een breed scala aan behandelmethoden waaronder psychodynamische gespreksvoering, CGT en EMDR. Uitgangspunt hierbij is altijd de centrale positie van de cliënt. Naast deze behandelingen werk ik samen met andere psychologen in de praktijk als regiebehandelaar.

Het proces dat ik met cliënten doorloop ziet er als volgt uit:

AANMELDING

Een verwijzing door de huisarts of andere zorgprofessional is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding door de verzekeraar. De aanmelding gebeurt telefonisch (06 17678884) of via e-mail

INTAKE EN OPSTELLEN BEHANDELPLAN

Tijdens de intake worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten.

THERAPIEFASE

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden?

AFRONDING VAN DE THERAPIE

De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?

BEHANDELING
 • Depressieve- en angstklachten
 • Burn outklachten,
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • ADHD en Autisme (psychologisch onderzoek)
 • Post traumatische stress klachten en traumagerelateerde klachten
 • Autonomie- en identiteitsproblematiek
 • Andere psychische klachten
REGISTRATIES
 • BIG registratie GZ/Klinisch psycholoog: 69063436125
 • BIG registratie Psychotherapeut: 89063436116
 • AGB code zorgverlener: 94006594
 • KvK nummer: 51098172
TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

De behandelingen die ik geef komen voor vergoeding vanuit de basiszorg door de zorgverzekeraar in aanmerking. Ik hanteer de door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde behandeltarieven. Deze vindt u op de website

Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars kan het vergoedingspercentage echter variëren. U kunt dit opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Het tarief voor no show, bij niet verschijnen of afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak bedraagt 75,00 euro. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

BEROEPSVERENIGING

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

GESCHILLENCOMMISSIE

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie P3NL, verbonden aan het NIP.

WACHTTIJD

De huidige wachttijd voor aanmelding bedraagt 4 weken.